Hizmetlerimiz

İŞİTME CİHAZI UYGULAMASI

 

  1. İŞİTME CİHAZI UYGULAMASI  Odyolojik Odyometri (işitme testi ) testinden geçen kişiler eğer işitme kaybı var ise işitme cihazını belirlemek ve doğru işitme cihazı seçimini yapmak üzere işitme merkezine yönlendirilir ...İşitme cihazı seçiminde pek çok faktör göz önünde bulundurulur;
  • HASTANIN YAŞI
  • İŞİTME KAYBININ DERECESİ
  • İŞİTME KAYBININ ŞEKLİ
  • HASTANIN ANLAMA VE AYIRTEDEBİLME  TESTLERİNE VERDİĞİ CEVAPLAR
  • HASTANIN SOSYAL YAŞANTISI
  • HASTANIN YAŞANTISI VE CİHAZLA İLGİLİ BEKLENTİSİ
  • HASTANIN MADDİ DURUMU
  • gözönünde bulundurulmalıdır